Tamanho da Imagem
  
  
  
  
JrS-5865.jpgJrS-58652500 x 1667743 KB 04/12/2017 15:41Junior Silgueiro/Seduc-MT01/12/2017 14:31
JrS-5855.jpgJrS-58551024 x 68363 KB 04/12/2017 15:41Junior Silgueiro/Seduc-MT
JrS-5811.jpgJrS-58112500 x 1667783 KB 04/12/2017 15:41Junior Silgueiro/Seduc-MT01/12/2017 14:05
JrS-5834.jpgJrS-58342500 x 1667656 KB 04/12/2017 15:40Junior Silgueiro/Seduc-MT01/12/2017 14:15
JrS-5788.jpgJrS-57882500 x 1667808 KB 04/12/2017 15:40Junior Silgueiro/Seduc-MT01/12/2017 13:54
JrS-6992.jpgJrS-69922500 x 1667776 KB 04/12/2017 15:36Junior Silgueiro/Seduc-MT03/12/2017 09:52
JrS-6943.jpgJrS-69432500 x 1667821 KB 04/12/2017 15:36Junior Silgueiro/Seduc-MT03/12/2017 09:27
JrS-7215.jpgJrS-72152500 x 1667751 KB 04/12/2017 15:35Junior Silgueiro/Seduc-MT03/12/2017 10:54
JrS-7142.jpgJrS-71421024 x 68377 KB 04/12/2017 15:35Junior Silgueiro/Seduc-MT
JrS-5537.jpgJrS-55372500 x 16671024 KB 27/11/2017 15:25Junior Silgueiro/Seduc-MT24/11/2017 15:51
JrS-5442.jpgJrS-54422500 x 1667805 KB 27/11/2017 15:24Junior Silgueiro/Seduc-MT24/11/2017 15:07
JrS-5294.jpgJrS-52942500 x 1667702 KB 27/11/2017 15:24Junior Silgueiro/Seduc-MT24/11/2017 14:33
JrS-5355.jpgJrS-53552500 x 1667758 KB 27/11/2017 15:24Junior Silgueiro/Seduc-MT24/11/2017 14:51
JrS-5338.jpgJrS-53381024 x 68389 KB 27/11/2017 15:23Junior Silgueiro/Seduc-MT
libras 2(Large).JPGlibras 2(Large)1024 x 72780 KB 20/10/2017 16:45Assessoria Seduc-MT
WhatsApp Image 2017-10-19 at 13.22.52.jpegWhatsApp Image 2017-10-19 at 13.22.521280 x 853117 KB 19/10/2017 14:47Junior Silgueiro/Seduc-MT
WhatsApp Image 2017-10-19 at 13.22.51.jpegWhatsApp Image 2017-10-19 at 13.22.511280 x 853111 KB 19/10/2017 14:46Junior Silgueiro/Seduc-MT
WhatsApp Image 2017-10-19 at 13.22.56.jpegWhatsApp Image 2017-10-19 at 13.22.561280 x 853139 KB 19/10/2017 14:46Junior Silgueiro/Seduc-MT
WhatsApp Image 2017-10-19 at 13.22.53.jpegWhatsApp Image 2017-10-19 at 13.22.531280 x 853142 KB 19/10/2017 14:45Junior Silgueiro/Seduc-MT
4.jpg41089 x 726140 KB 17/10/2017 09:27Divulgação08/10/2017 20:49
JrS-0470.jpgJrS-04702500 x 16671141 KB 16/10/2017 17:12Junior Silgueiro/Seduc-MT16/10/2017 08:32
JrS-7849.jpgJrS-78492500 x 16671180 KB 02/10/2017 17:19Junior Silgueiro/Seduc-MT02/10/2017 10:49
JrS-7732.jpgJrS-77322500 x 16671231 KB 02/10/2017 17:16Junior Silgueiro/Seduc-MT02/10/2017 10:28
JrS-7708.jpgJrS-77082500 x 16671078 KB 02/10/2017 17:15Junior Silgueiro/Seduc-MT02/10/2017 10:19
JrS-7717.jpgJrS-77172500 x 16671417 KB 02/10/2017 17:15Junior Silgueiro/Seduc-MT02/10/2017 10:27
JrS-7829.jpgJrS-78292500 x 16671248 KB 02/10/2017 17:13Junior Silgueiro/Seduc-MT02/10/2017 10:46
JrS-7327.jpgJrS-73272500 x 12981514 KB 29/09/2017 18:09Junior Silgueiro/Seduc-MT29/09/2017 08:10
JrS-7482.jpgJrS-74822500 x 16671558 KB 29/09/2017 18:08Junior Silgueiro/Seduc-MT29/09/2017 10:00
JrS-7359.jpgJrS-73592500 x 16671267 KB 29/09/2017 18:07Junior Silgueiro/Seduc-MT29/09/2017 08:21
JrS-7512.jpgJrS-75121024 x 683123 KB 29/09/2017 17:17Junior Silgueiro/Seduc-MT
1 - 30Próxima